top of page

Privacy beleid

Dit is de privacy- en cookie policy van healthFX. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

healthFX kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Verwerkte gegevens
We verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam;

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • adres;

 • contactgegevens;

 • afgenomen pakket (abonnement);

 • bestelgegevens van bestellingen in de online winkel;

 • uitgevoerde tests en testresultaten;

 • overige persoonsgegevens die je zelf kunt invullen in je online profiel (betaalgegevens, adressen, etc.)

 • persoonsgegevens, voor zever deze zijn opgenomen in de content die je op de website plaatst (bijvoorbeeld op het forum)

 • persoonsgegevens over je gedrag op de website (bijvoorbeeld geplaatste forumposts)

 

Passief verstrekte gegevens: Wanneer je www.healthFX.nl bezoekt, registreren we daarnaast een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internetbrowser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die je actief aan healthFX verstrekt worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Inloggen op uw beveiligde omgeving mogelijk maken;

 • Online bestellen en betalen van producten/ diensten mogelijk maken;

 • Het versturen van testsets;

 • Het laten uitvoeren van de door jou bestelde tests (laboratoriumonderzoek);

 • Communicatie met jou in relatie tot de afgenomen producten/ diensten;

 • De mogelijkheid geven om online content te delen (op het forum);

 • Verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen;

 • Het versturen van marketingcampagnes ten behoeve van healthFX producten en diensten;

Geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt voor (statistische) inzichten en (wetenschappelijke) publicaties.

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina's je binnen de websites hebt bezocht om voor advertenties. 
 

 

Geanonimiseerde testresultaten
Het afgenomen monstermateriaal (bloed) bevat ook persoonsgebonden informatie. Wij zorgen er echter voor dat alle tests geanonimiseerd worden verwerkt door het laboratorium (het laboratorium weet niet wie ze testen). Daarnaast heeft healthFX nooit het monstermateriaal in handen, omdat dit direct naar het laboratorium gaat. Door deze scheiding beveiligen we de persoonsgebonden informatie in je monstermateriaal. Resterend monstermateriaal wordt door het laboratorium kortstondig bewaard voor eventuele nabepaling (inclusief eventuele extra tests) en daarna vernietigd.

Het lab dat de tests uitvoert en de medewerkers van healthFX verwerken geanonimiseerde testresultaten. Enkel bij zeer uitzonderlijke testuitslagen (waarbij medische attentie urgent is op basis van indicatie van het lab) worden uw persoonsgegevens erbij opgezocht, zodat wij contact met je kunnen opnemen. Ter validatie van juiste authenticatie van het monster en beoordeling van normaalwaardes worden wel je geboortedatum en geslacht meegestuurd naar het laboratorium.


Communicatie met klanten
We kunnen contact met je opnemen om je te informeren over je account, om problemen met je account op te lossen, om een geschil op te lossen, om verschuldigde vergoedingen of gelden te innen, om je mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien anderszins noodzakelijk om contact met je op te nemen om onze gebruikersovereenkomst, de toepasselijke nationale wetgeving en elke overeenkomst die we met je hebben af te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

Delen met derden
Uitslagen zijn strikt privé, wij delen individueel herleidbare uitslagen na ontvangst van het lab met niemand anders dan jijzelf. Je kunt zelf de uitslagen delen met een medisch specialist indien gewenst.

We zullen jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie in samenwerking met een derde partij. In dergelijke gevallen maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De informatie die je op je publieke profiel plaats en deelt op het forum zijn toegankelijk voor alle betalende leden van healthFX. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je de invulvelden in je profiel leeg laten. healthFX is niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

In sommige gevallen kan je via onze websites doorlinken naar websites van derden. healthFX is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden.Verwerking persoonsgegevens door hosting- en betalingsplatformen
Onze website wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers op achter een firewall.
Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door healthFX worden gebruikt, voldoen aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.
 

Cookies
Deze website maakt gebruik van permanente en sessie cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Ga naar de Cookie declaratie voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en om indien gewenst je cookie instellingen te wijzigen.

Indexering door zoekmachines
De persoonsgegevens in je profiel, testresultaten, forumposts en bestelgegevens kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

 

 

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die wordt benaderd via een beveiligde verbinding (https). Daarnaast vereisen wij het gebruik van 2-factor authenticatie voor het benaderen van je testresultaten.

Je gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt je te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. Conform AVG worden je gegevens na de wettelijke bewaartermijn of op jouw verzoek vernietigd.

 

 

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel door in te loggen op de website. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot healthFX richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het formulier onderaan de website gebruiken.

healthFX zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal healthFX de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. healthFX stuurt na uitvoering van een verzoek een bevestigingsbericht. Indien de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet konden worden verwijderd, wordt een toelichting meegestuurd waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien healthFX niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan healthFX vragen om het verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

 

Vragen of klachten
Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het contactformulier onderaan de website. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page