top of page

Onderzoek: Vitamine D status & COVID-19

In een eerdere blogpost gaven we al aan dat een goede metabole gezondheid bescherming biedt tegen het corona virus. Los daarvan lijkt de vitamine D status in het lichaam ook van groot belang. Sommige onderzoekers zien voldoende wetenschappelijk bewijs om te claimen dat veel overleden corona-patiënten nog in leven zouden zijn geweest als ze een goede vitamine D status hadden gehad.


Deze groep onderzoekers gaat nog een stap verder: Een goede vitamine D status bij iedereen zou de pandemie binnen een maand kunnen stoppen. Omdat vitamine D supplementen weinig kosten en het risico op een overschot (bij normaal gebruik) laag is, adviseren ze het iedereen uit voorzorg te nemen.Tot 10x hoger overlijdensrisico bij een vitamine D deficiëntie?

Dit onderzoek heeft bij 780 corona-patiënten de vitamine D niveaus bepaald en het ziekteverloop bij deze mensen gevolgd. De resultaten geven een zeer duidelijk beeld: Mensen met een vitamine D deficiëntie (onder de 20ng/ml) hebben een factor 10 hogere kans op overlijden. Mensen met een licht vitamine D tekort (onder de 30ng/ml) hebben alsnog een factor 7 hogere kans op overlijden. Deze waardes zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en bestaande medische condities. In het figuur rechts uit het onderzoeksrapport is te zien dat het sterftepercentage (de rode lijn) zeer sterk toeneemt bij vitamine D niveaus onder de 30ng/ml. Bij mensen met een gezond vitamine D niveau zijn bijna geen sterftegevallen.


Deze studie heeft overigens niet uitgezocht hoe vitamine D dit enorme verschil in overlijdensrisico veroorzaakt en of er werkelijk een causaal verband is, maar de aanwijzingen daarvoor zijn wel erg sterk. Meer verdiepend onderzoek zal ongetwijfeld snel volgen. De hier besproken studie is zeker niet de enige die een verband tussen vitamine D en COVID-19 suggereren. Een selectie van andere relevante studies en nieuwsberichten:

  • Een hoge vitamine D spiegel en ziek door het coronavirus? Dat komt niet vaak voor... (link)

  • Vitamine D supplementen verbeteren mogelijk ziekteverloop bij Corona (link)

  • Mensen met een donkerdere huid lijken een grotere kans te hebben op overlijden (link, link)

  • Lagere sterftecijfers dichter bij de evenaar ondersteunen belang vitamine D niveau (link)

Meer vitamine D is overigens niet beter: De resultaten suggereren ook dat mensen met een goede vitamine D status geen extra voordeel ondervinden van nog hogere vitamine D niveaus. Gezien de risico's van een vitamine D overschot is het daarom niet aan te raden om 'voor de zekerheid' extra sterke vitamine D supplementen te nemen.Voor wie is dit relevant?

Een vitamine D tekort komt helaas relatief veel voor in Nederland. Ter illustratie:

  • Matig tot ernstige deficiëntie bij 36% van Nederlandse ouderen (link)

  • Ernstige deficiëntie bij 55% van de Nederlanders met niet-Europese achtergrond (link)

Mensen die dagelijks voor langere tijd buiten zijn (zonder zonnebrand) lopen weinig risico op een tekort. Ben je echter niet dagelijks buiten en eet je niet meerdere malen per week vette vis, dan loop je risico op een tekort.

Daarnaast kan een overschot aan fosfor bijdragen aan een vitamine D tekort (fosfor zit met name veel in bewerkte voedingsmiddelen). Meer informatie over wie risico loopt op een tekort is te vinden in onze blogpost "Alles over Vitamine D en calcium/fosfor".Vitamine D status bepalen en een onbalans adresseren

Wat kan je met deze inzichten? Op basis van je vitamine D status is het mogelijk om je risico op een ernstig ziekteverloop bij een corona besmetting in te schatten. Zeker als je het combineert met een breder inzicht in je metabole gezondheid (lees hier meer) geeft het een goed inzicht in je weerbaarheid bij een eventuele besmetting.


Een vitamine D tekort is vaak relatief eenvoudig te adresseren. Heb je door een verlaagde vitamine D status een verhoogd risico, dan is dat risico dus te verlagen. Overigens is de vitamine D status in het lichaam nauw verbonden met calcium en fosfor. We raden het blindelings innemen van vitamine D supplementen daarom af. Hoe je een vitamine D deficiëntie wel kan adresseren lees je in onze blogpost "Alles over Vitamine D en calcium/fosfor".


healthFX biedt bloedwaardentests aan zonder verwijzing van de dokter en kan helpen om het benodigde inzicht te geven. Alle healthFX pakketten (behalve de healthFX check-up) bevatten een vitamine D meting. Ga direct naar onze pakketten om je bestelling te plaatsen of lees hier meer over de testpakketten die we aanbieden.

bottom of page