top of page

Onderzoek: Vitamine D om je te beschermen tegen Corona

In juni schreven we al eerder over een paar studies die een sterk verband lieten zien tussen een vitamine D tekort en COVID-19 risico en ernst. Het onderwerp vitamine D en COVID-19 blijft een van de meest onderzochte onderwerpen rondom COVID-19. Inmiddels zijn er weer een flink aantal studies bijgekomen die een relatie tussen vitamine D en het Corona virus hebben bekeken, een selectie:

  • Het verschil in vitamine D tekorten tussen Europese landen is sterk gecorreleerd aan de COVID-19 ernst in die landen. De auteurs raden aan iedereen te screenen op vitamine D status (1)

  • Vitamine D tekort vergroot de kans op intensive care opname in Engelse studie (2)

  • Vitamine D tekort vergroot de kans op overlijden bij een corona besmetting in Iraanse studie (3)

  • Gezonde vitamine D niveaus lijken te beschermen tegen infectie in Zwitserse/ Italiaanse studie (4) en een studie uit Israël (5)

Daarnaast zijn er tenminste 24 klinische proeven geregistreerd om de effectiviteit van vitamine D als 'medicijn' te testen.


Wat betekenen de resultaten tot nu toe?

De reeds uitgevoerde onderzoeken zijn het niet allemaal op elk punt met elkaar eens, maar ze wijzen grotendeels in dezelfde richting: Vitamine D waardes boven 30 ng/ml zijn geassocieerd met een lager risico op COVID-19-infectierisico en nog sterker geassocieerd met lagere ernst en mortaliteit. In sommige onderzoeken is de associatie sterker; in andere is het wat zwakker. In sommige gevallen zorgt correctie voor confounders ervoor dat het verdwijnt; bij andere brengt deze aanpassing het juist naar voren. Maar, ze suggereren allemaal dat het hebben van vitamine D waardes boven 30 ng/ml een positief effect heeft op het COVID-19-risico.


Hoewel het daarmee nog niet is aangetoond dat vitamine D de kans op en ernst van COVID-19 verminderd (causaliteit is niet aangetoond), zijn er voldoende aanknopingspunten om het verband serieus te nemen. Bovendien zijn gezonde vitamine D niveaus in het lichaam van belang voor vele andere lichaamsprocessen (lees hier meer). Ruim voldoende reden om deze herfst en winter wat extra aandacht te geven aan gezonde vitamine D niveaus.



Wil je weten hoe het zit met jouw vitamine D waardes?

Al onze pakketten behalve 'healthFX check-up' bevatten een vitamine D meting. Heb je toch liever het healthFX check-up pakket; het is voor alle klanten mogelijk om een losse vitamine D bij te bestellen. Klik hier om een pakket te kiezen of lees hier meer over de testpakketten die we aanbieden.

bottom of page