top of page

Je persoonlijke gezondheids 'dashboard'


healthFX geeft inzicht in je gezondheid via je eigen 'gezondheids-dashboard'. Daarin staan alle resultaten overzichtelijk bij elkaar, inclusief een duidelijke uitleg van de gemeten waardes, de functie ervan in het lichaam, eventuele impact van te lage/hoge waardes en suggesties om testresultaten te verbeteren.


Categorieën en overzicht resultaten

Omdat er heel veel verschillende biomarkers zijn, zeker in de completere pakketten zoals healthFX 360, hebben we alles netjes geordend in logische categorieën. Bij elke categorie staat een duidelijke toelichting wat er gemeten is en waarom.Voor elke biomarker staat de persoonlijke uitslag aangegeven, inclusief waar deze valt ten opzichte van normaal-waarden op basis van leeftijd en geslacht. Daarnaast wordt aangegeven in welke risico categorie de uitslag valt (laag-midden-hoog).Trends, toelichting en suggesties

Door op een testresultaat te klikken is het mogelijk meer details in te zien over de biomarker:


  • Een grafiek geeft extra inzicht in de uitslag. Heb je dezelfde biomarker vaker getest dan is de ontwikkeling over de tijd zichtbaar. Wordt een waarde slechter of juist beter door de jaren heen? Heeft een verandering in je leven een positieve of negatieve impact gehad?

  • Naast de score zelf geven we bij elke biomarker een toelichting over de functie in het lichaam en aanvullende informatie over mogelijke oorzaken en gevolgen van hoge/ lage waardes. Indien mogelijk geven we suggesties voor verbetering* op basis van de laatste stand van zaken volgens de wetenschap.


Samengevat geeft het healthFX dashboard alle benodigde middelen om je gezondheid in eigen handen te nemen:


  1. Een zeer breed inzicht in je gezondheid

  2. Duidelijke uitleg over welke biomarkers er gemeten zijn en waarom

  3. Inzicht in ontwikkelingen over de tijd op alle biomarkers die vaker dan 1 keer zijn gemeten

  4. De functie van de gemeten biomarkers in het lichaam en de impact van lage/ hoge waardes

  5. Algemene suggesties voor verbetering (waar mogelijk)Meer informatie

Geïnteresseerd? Kies hier een pakket, of lees meer over:healthFX geeft de mogelijkheid je gezondheid in eigen handen te nemen, maar voor de volledigheid is belangrijk om je te beseffen:

  • De informatie in het dashboard geeft alleen algemene normaal-waardes en suggesties voor verbetering (op basis van leeftijd en geslacht) en suggesties. Het zijn dus geen persoonlijke medische adviezen. Je persoonlijke situatie kan impact hebben op de normaal-waardes en opties voor verbetering.

  • Een lage/ hoge testwaarde kan bij sommige biomarkers vele oorzaken hebben en het samenspel tussen bepaalde biomarkers kan erg complex zijn.

De informatie die we geven is dan ook niet bedoeld om 'voor eigen dokter te spelen'. Omdat wij maar beperkt inzicht hebben in je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld ziektes, medicijn gebruik, etc.) kunnen we niet altijd beoordelen of een gesprek met een medisch specialist wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Die afweging ligt bij jou, ga daarom bij twijfel altijd in gesprek met een medisch specialist.

bottom of page