top of page

COVID-19 virus besmetting voorkomen?

Meer en meer onderzoek laat zien dat niet iedereen evenveel risico loopt op serieuze symptomen bij een COVID-19 besmetting. Het was al duidelijk dat vooral oudere mensen gevoelig zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn ook veel ouderen die nauwelijks symptomen hebben en er zijn jonge mensen die ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Het is nog vroeg, maar nu we een paar maanden verder zijn begint wetenschappelijk onderzoek wat interessante verbanden bloot te leggen: Het lijkt mogelijk om de kans op besmetting en op ernstige symptomen significant te verlagen.


 

Dit artikel samengevat in 5 bullets:

 • (pre-)diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, beschadigde nieren en lever zijn allemaal sterk gecorreleerd aan een verhoogd COVID-19 besmettings- en overlijdensrisico.

 • Een COVID-19-infectie lijkt een vicieuze cirkel te veroorzaken bij patiënten met bestaande schade in deze organen, resulterend in een zeer ernstig ziektebeeld en potentieel overlijden. De bestaande condities lijken het risico op een ernstig ziektebeeld met 200-400% te verhogen en verhogen mogelijk ook het risico op blijvende schade aan organen.

 • De bevindingen betekenen: 1) dat het mogelijk is om te bepalen of je in een verhoogde risicocategorie valt en 2) dat het risico in veel gevallen te verlagen is.

 • Dit is relevante informatie voor veel mensen, omdat (het voorstadium van) diabetes en verminderde cardiovasculaire gezondheid tegenwoordig veel voorkomen.

 • Heb jij een verhoogd risico? Wat kan je doen om het risico te verlagen? De tests van healthFX helpen je het inzicht te geven.

 


COVID-19 en welvaart-/ chronische ziektes

De afgelopen weken werd in de media al vaker genoemd dat er verhoudingsgewijs veel mensen met overgewicht worden opgenomen in het ziekenhuis met ernstige COVID-19 klachten (zie bijvoorbeeld hier; volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care is 67 tot 80% van de Corona patiënten op de IC te zwaar). De achterliggende reden lijkt te zijn dat veel van deze mensen bestaande gezondheidscondities hebben, chronische ziektes zoals (pre-)diabetes, nierproblemen, hart- en vaat ziekten en/ of hoge bloeddruk. Een onderzoek van april 2020 (link) heeft meerdere bestaande onderzoeken geanalyseerd om de sterkte en consistentie van de relatie tussen chronische ziekte en verhoogde COVID-19-ernst en mortaliteit bij geïnfecteerde patiënten te beoordelen. De auteurs vonden dat de volgende chronische aandoeningen het risico bij COVID-19 significant verhogen:

 • cardiovasculaire aandoeningen en hypertensie (hoge bloeddruk) verhogen het risico op ernstige symptomen bij geïnfecteerde patiënten met een factor van respectievelijk 2,92 en 3,84

 • chronische nierziekte verdubbelt het risico (met een factor van 2,22)

 • (pre-)diabetes verhoogt het risico met een factor van 2,61

De bevindingen geven aan dat deze mensen 200 tot 400% meer kans op ernstige symptomen hebben!


Mechanisme – COVID-19 en zieke organen

Het mechanisme wordt nog niet volledig begrepen en er zijn waarschijnlijk meerdere onderliggende processen, maar er lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor angiotensineconverterend enzym 2 (ACE2). In dit onderzoek wordt gesteld dat twee factoren het risico verhogen die beide verband houden met de aangepaste activiteit van ACE2 bij chronische ziektes:

 • ACE2-receptoren reguleren bloeddruk en vloeistofvolume door de relatieve niveaus van angiotensine I en II productie te regelen. Onder andere diabetici, mensen met een hoge bloeddruk en insuline-resistente mensen vertonen verhoogde niveaus van angiotensine I en verlaagde niveaus van angiotensine II. Deze veranderingen verhogen direct het risico op luchtwegproblemen (link).

 • ACE2-receptoren zijn aanwezig in veel organen, waaronder de alvleesklier, nieren, longen, lever en hart. COVID-19 bindt zich aan deze ACE2-receptoren, een fenomeen dat duidelijk wordt gezien bij patiënten die diabetisch worden doordat het COVID-19 virus hun alvleesklier infecteert en beschadigt (link). Bij mensen met bestaande metabole condities is de ACE2-expressie over meerdere organen verhoogd. Deze verhoogde ACE2-expressie vergroot de vatbaarheid voor infectie in de betreffende organen. Daarnaast kunnen verhoogde infectiepercentages over meerdere organen de schade aan meerdere organen verder versnellen en verergeren. Een COVID-19-infectie lijkt daarmee een vicieuze cirkel te veroorzaken bij patiënten met bestaande schade in deze organen, resulterend in een zeer ernstig ziektebeeld en potentieel overlijden.

Schematische weergave uit het onderzoek van de vermeende associatie tussen ernstige COVID-19 en reeds bestaande chronische ziekten en aangetaste organen. De blauwe lijn geeft het verband aan tussen reeds bestaande chronische ziekten en de ernst van COVID-19. De rode lijn geeft orgaanletsel aan dat is waargenomen bij COVID-19-patiënten.
COVID-19 mechanisme

Schematische weergave uit het onderzoek van de vermeende associatie tussen ernstige COVID-19 en reeds bestaande chronische ziekten en aangetaste organen (link). De blauwe lijn geeft het verband aan tussen reeds bestaande chronische ziekten en de ernst van COVID-19. De rode lijn geeft orgaanletsel aan dat is waargenomen bij COVID-19-patiënten.


Kans op blijvende schade aan organen

De bevindingen zijn extra belangrijk omdat mensen met een ernstig ziektebeeld mogelijk blijvende schade oplopen aan de geïnfecteerde organen, zoals de longen (zie dit nieuwsbericht van het Longfonds), maar ook andere organen zoals de nieren, lever en alvleesklier kunnen blijvende schade oplopen. Het is daarom aannemelijk dat mensen met een bestaande gezondheidsconditie een verhoogd risico hebben op blijvende schade.


COVID-19 risico inschatten en verlagen

Het positieve nieuws van bovenstaande bevindingen is dat het risico op een COVID-19 besmetting en een ernstig ziektebeeld veel persoonlijker kan worden ingeschat. Dat kan bovendien met reeds bestaande reguliere bloedwaardentests. In dit onderzoek wordt voorgesteld om onder andere de volgende biomarkers te testen om de kans op ernstige symptomen te voorspellen: lymfocyten (witte bloedcellen), totaal proteïne in serum, albumine in serum, lipoproteïne met hoge dichtheid cholesterol (HDL-C) en ApoA1. Daarnaast geven de bevindingen reden om aan te nemen dat het meten van suikerwaardes (glucose, insuline, HbA1c) en ontstekingswaardes (bijvoorbeeld hs-CRP) een indicatie geven van het risico op een (ernstige) COVID-19 besmetting.

Uit de informatie van deze tests valt op te maken of er een verhoogd risico is op een COVID-19 besmetting en ernstig ziektebeeld. Voor de mensen waarbij dit het geval is, is het belangrijk:

 • extra voorzichtig te zijn om een besmetting te voorkomen en

 • te kijken naar mogelijkheden om het risico te verlagen. Veel van de hierboven genoemde chronische ziektes kunnen geadresseerd worden met eenvoudige aanpassingen in leefgewoontes (gezonder eten, meer bewegen, minder stress, etc.)

Voor wie is dit relevant?

De onderzoeken geven (weer) een extra reden om te zorgen voor een gezond lichaam en metabolisme. Helaas is het zo dat veel mensen, vaak zonder dat ze het zelf weten, in een voorstadium van diabetes zitten en/ of een verminderde cardiovasculaire gezondheid hebben (b.v. te hoge bloeddruk). De bovenstaande bevindingen zijn daardoor relevant voor zeer veel mensen.

Wil je weten hoe gezond je echt bent? De tests van healthFX kunnen je helpen inzicht te geven. Alle hierboven genoemde voorspellende tests zijn beschikbaar in healthFX pakketten.

Ga naar de pakketten op de homepage om een pakket te kiezen of lees hier meer over de pakketten die we aanbieden.


#bloedwaardentest #corona #coronavirus #covid19 #testjegezondheid #coronavoorkomen

bottom of page